GLPstöd 2016
LOPStuki 2016 in english
OPStuki2016 Facebookissa

Koordinaattorina:
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Verkostona:
eNorssi

Paikallisen LOPS-työn täydennyskoulutus
GLPstöd 2016 – lokalt läroplansarbete gymnasium

 

LOPStuki 2016 on lukion opetussuunnitelman päivittämisen täydennyskoulutus -hanke. Se on eNorssi -verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen lukion opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa.

LOPStuki 2016 –hankkeen koulutussuunnittelu, talous ja tekninen tuki on keskitetty Helsingin yliopiston Viikin normaalikouluun. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitosten asiantuntijat. Hankkeen puitteissa tuetaan alueellisesten opetussuunnitelmaprosessin toteuttamista nykyaikaiseen koulutusmalliin tukeutuen.

Tarkemmin hankkeen koulutuksista omilta alasivuilta ja Facebookista.

Opetushallitus tukee!

Opetushallitus rahoittaa LOPStuki 2016 –tukikoulutuksen ja se on osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Jos haluat toteuttaa alueellasi LOPStuki2016-koulutuksen, ota yhteyttä.

 


 
Päivitetty 28.11.2016 MYA

Ajankohtaista:

TUTUSTU MYÖS
 
 

Suomen harjoittelukoulujen verkosto
 
          Sivut laatinut: Ari Myllyviita